Hollow shafts are stronger than Solid shaft

در شافت توخالی ، مواد موجود در مرکز برداشته شده و در شعاع بزرگ پخش می شوند. بنابراین ، شافت های توخالی قوی تر از شافت سالید با وزن یکسان هستند.
سختی شافت توخالی بیش از شافت سالید با همان وزن است.
استحکام شافت توخالی بیش از شافت سالید با همان وزن است.
فرکانس طبیعی شافت توخالی بالاتر از شافت سالید با همان وزن است.
شافت توخالی نسبت به شافت سالید گران تر است.
قطر شافت توخالی بیش از شافت سالید است و فضای بیشتری را می طلبد.
شفت های توخالی ممان قطبی اینرسی یالاتری دارند ، بنابراین می توانند گشتاور بیشتری را در مقایسه با شفت های سالید منتقل کنند.
شفت های توخالی قدرت بیشتری را منتقل نمی کنند اما نسبت قدرت به وزن شفت های توخالی بیشتر از یک شافت سالید است.
شفت های سالید ، در صورت خم شدن ، از شافت توخالی قوی تر هستند.

  • In the hollow shaft, the material at the center is removed and spread at large radius. Therefore, hollow shafts are stronger than solid shaft having the same weight.
  • The stiffness of the hollow shaft is more than the solid shaft with the same weight.
  • The strength of the hollow shaft is more than the solid shaft with the same weight.
  • The natural frequency of hollow shaft is higher than the solid shaft with the same weight.
  • The hollow shaft is costlier than a solid shaft.
  • The diameter of the hollow shaft is more than the solid shaft and they require more space.
  • Hollow shafts are having a more polar moment of inertia, thus they can transmit more torque compared to solid shafts.
  • Hollow shafts do not transfer more power but the power to weight ratio of hollow shafts is more as compared to a solid shaft.
  • Solid shafts, when subjected to bending, are stronger than that of a hollow shaft.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت الکان ماشین می‌باشد
طراحی و اجرا : شرکت پیام آوا پردازش پیام آوا پردازش