سخن مدیر عامل

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک

در کتاب های درسی ما آمده بود:

کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من

در آن زمان به اقتضای سن، عظمت و بزرگی این جمله را درک نکرده بودم. بعد از گذر سالیان، خاصه اکنون که دستی در صنعت کشور دارم فهمیدم که از این جمله خطیر به چه سادگی گذشته بودم چرا که وابستگی به غیر، ملت ها را از عزت تهی می سازد و طوقی از ذلت و حقارت بر گردن آنها می افکند؛ همچنین ملت را از تمام شئون فرهنگی، علمی، صنعتی و میراث گذشته اش جدا می سازد، آن غیرها برخی از یافته های از کار افتاده خود را به عنوان تکنیک به زعم خود اعطا می کنند و این منتی است بر سر ملت بزرگی چون ایران با آن تاریخ کهن.
ملت بیدار آن مردمی هستند که از میراث گذشته خود که از پیشینیان باقی مانده است استفاده برند و از مغزهای روشن و دستان پرتوان و نیروهای خلاق جامعه خود مدد جویند و ساخته های فکر و دست خود را ارج بنهند و خود را باور داشته باشند که اگر بخواهند، می توانند.
همت اگر سلسله جنبان شود مور تواند که سلیمان شود

پایدار و سرفراز باشید
جمشید فخرآذری

کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت الکان ماشین می‌باشد
طراحی و اجرا : شرکت پیام آوا پردازش پیام آوا پردازش