جستجو
Filters

Gear coupling

Gear coupling قطعه‌ای مکانیکی است که برای انتقال گشتاور بین دو شفت که هم راستا و در یک امتداد نیستند، مورد استفاده قرار می گیرد. در این وسیله، به هر شفت، یک مفصل انعطاف پذیر متصل است. این دو شفت، از طریق یک شفت سوم به نام اسپیندل (Spindle) به هم متصل می‌شوند.