جستجو
Filters

چرخ دنده مورب

این نوع چرخدنده ها از دسته ی چرخدنده های ساده ولی با امتداد پروفیل مورب نسبت به امتداد شفت می باشند. انتقال نیرو در این دنده ها با حرکت یک نقطه در امتداد سطح دنده انجام می شود. کاربرد این نوع دنده ها به منظور کاستن صدا و درگیری نرم چرخدنده ها در سیستم های مختلف انتقال نیرو به کار می روند ومی توانند در دورها وتوان های بالاتری نسبت به دنده های ساده استفاده شوند. این چرخدنده ها در ابعاد مختلف با بهره گیری از دستگاه های سنگ پروفیل دنده با کیفیت بسیار بالا در آلکان ماشین تولید می شوند.