جستجو
Filters

چرخ دنده ساده

ساده ترين سيستم درگيري دو محور موازي با استفاده از چرخ دنده هاي ساده امكان پذير مي باشد كه دنده كاملا موازي در امتداد محور شفت مي باشد.انتقال نيرو در دنده هاي ساده به صورت سطحي و خطي مي باشد.اين نوع چرخ دنده ها،در ابعاد مختلف با بالاترين كيفيت در آلكان ماشين توليد مي شود.